Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Despre proiect

Despre proiect

În România mai sunt în prezent peste 6000 de copii instituționalizați, conform “Buletinului statistic în domeniul muncii și protecției sociale”, publicat în martie 2019 de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Din nefericire forma de protecție de care beneficiază acești copii nu este dintre cele mai eficiente, lăsând loc unor traume, abuzuri și violență, care cauzează acestor copii întârzieri în dezvoltarea fizică, emoțională, cognitivă și socială, iar odată ce părăsesc instituțiile în care sunt internați nu sunt capabili să își asigure integrarea comunitară, fiind lipsiți de autonomie personală, motiv pentru care sunt expuși abuzului, exploatării, marginalizării sociale și chiar traficului de persoane.

Proiectul ”Aripi de înger” – România are ca misiune închiderea orfelinatelor din România

Prin acest proiect dorim să scoatem din orfelinate copiii abandonați și în situația în aceștia nu pot fi reintegrați în familia naturală, sau nu pot fi adoptați, sau nu pot fi plasați în îngrijirea unui asistent maternal, să poată fi plasați în case de tip familial, în care trăiesc ca într-o familie mai mare cu maxim 10-12 copii, unde se bucură de un mediu apropiat celui de familie și mai ales de contribuția comunității, care le oferă condiții de integrare comunitară, ceea ce construiește un cadru de găzduire, îngrijire, educație sprijin emoțional și îndrumare pentru deprinderea unor abilități de viață independentă.

Obiectivele proiectului sunt:

1. Construirea, amenajarea și dotarea unei case de tip familial pentru 10-12 copii, în Parohia Ortodoxă din Oșorhei, județul Bihor, în anul 2020, pe lângă cele 4 case deja finanțate de donatorii noștri, dintr-un necesar de 5 case de tip familial la Oradea și împrejurimi;

2. Construirea, amenajarea și dotarea a 5 case de tip familial, pentru 10-12 copii/casă, în București, Sibiu și Cluj-Napoca.

Istoricul proiectului:

Proiectul ”Aripi de înger” a fost inițiat în 2017 de copii Aripideingerweb.jpgde școală generală și liceu din Oradea, organizați sub forma unor cluburi de inițiativă comunitară numite cluburi IMPACT, care în repetate rânduri au realizat proiecte de sprijin pentru copiii abandonați de familie, dar și de comunitate, iar pentru că inițiativele elevilor au fost mai mult decât un obiectiv pe o agendă de club, dăruind cu mult suflet acțiunile lor, au observat că acești copii abandonați au nevoie de mult mai mult, au nevoie de un cămin, de afecțiune constantă și consecventă, au nevoie să fie acceptați în comunitate și îndrumați. Din acest motiv, acești copii cu inițiativă din cluburile IMPACT au îndrăznit să înaripeze visele copiilor abandonați și să demareze un proiect de suflet care are ca obiect scoaterea acestor copii abandonați din centrele de plasament, suprapopulate și mutarea lor în case de tip familial, noi, construite în comunitate, unde acești copii, dacă nu au avut nici măcar șansa adopției, să poată să se bucure de căldura comunității. Această idee a prins contur și copiii cluburilor IMPACT au atras un parteneriat impresionant, constituit din instituții, organizații de profil, companii, oameni, comunitate, ajungând la un an de la lansare să capete dimensiunile unei acțiuni naționale.

Detalii depre proiectele locale:

Oradea (click pt. link)

București (click pt.link)

Sibiu (click pt. link)

Cluj-Napoca (click pt.link)

Detalii de contact:

0740 / Î N G E R I

0740 / 4 6 4 3 7 4